STUDIOARCH.PL Jakub Wenda

publiczne
Warszawa
Triton Park

Projekt do pozwolenia na budowę wykonany na zlecenie firmy Spychała i Partnerzy Architekci Wiedeń – Warszawa, Architekt Triton Development na etapie realizacji Inwestycji.
Budynek Mieszkalny wielorodzinny z usługami, Powierzchnia całkowita 80 960 m².KATEGORIA / PUBLICZNE